БЮДЖЕТ

Бюджет 30.09.2021г.
Отчет към 30.06.2021г.
B1_2021_6_OU_Dobrotica
IB1_2021_6_OU_Dobrotica_KSF
отчет 03.2021г.
B1_2021_03_OU_Dobrotica

IB1_2021_03_OU_Dobrotica_KSF

отчет 31.03.2020г.

B1_2020_03_OU_Dobrotica (2)

IB1_2020_03_OU_Dobrotica_KSF (1)

отчет-31.12.2019г.

Баланс 2019_12_OU_Dobrotica_KSF

Баланс B1_2019_12_OU_Dobrotica

Отчет

Бюджет 2018-19г.

Бюджет 2019г.

отчет-30.09.2019г.

B1_2019_09_OU_Dobrotica-Отчетни данни по ЕБК 30.09.2019г.

IB1_2019_09_OU_Dobrotica_KSF-Отчетни данни по ЕБК за средствата от ЕС-КСФ

отчет деветмесечие