ОБУЧЕНИЕ

Мерки-за-повишаване-качеството-на-образование
мерки заповиш.качеств.на обр.

На 29.06.2022 г. се проведе вътрешна квалификация на тема „Образователни приложения с използване на тъчскийн монитора“. Лектори бяха Гюнсел Али и Хюля Мехмед. Те представиха два образователни приложения Wordwall и Canva.

На 04.07.2022 г. се проведе вътрешна квалификация на тема „Мениджмънт на класа“ в гр. Хисаря. Лектор беше Есин Мюсрефова – зам. директор на ОУ „Отец Паисий“ с. Добротица.

Повреме на престоя в гр. Хисаря се състоя неформална среща в ОУ „Васил Левски“, неиновативно училище, партньор по НП „Иновации в действие“.