Документи за предоставените услуги

заявление за постъпване в училище

Заявление за преместване

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ПРЕМЕСТВАНЕ

ПРЕДОСТАВЯНЕ ДОКУМЕНТИ

УВЕДОМЯВАНЕ ЗАПИСВАНЕ

Декларация олекотени раници

доклад предписание-изпълнение

писмо намалени часове

Писмо неучебни дни

заявление прием I клас

Заявление за ЦОУД

Заявление форма на обучение

Заявление отсъствия 7 дни

Заявление отсъствия 3 дни