2022/2023

През 2022/2023 г. ОУ „Отец Паисий“, с. Добротица е включено в Списък на одобрените училища по НП “Иновации в действие“ за учебната 2022/2023 година по Модул 1 под № 402.

Училището участва в Програмата за втора учебна година, водено от желанието за участие в обмен на идеи и иновативни училищни практики, чрез посещение на място на учители и ученици в иновативни училища – партньори и с цел повишаване на качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активното участие на учениците посредством иновативни педагогически методи, засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението, повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на академичните резултати, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите, което е и основна цел на НП „Иновации в действие“.