Документи 2017/18г.

Отчетни данни бюджет 2

Отчетни данни(бюджет)

отчет-30.06.2018г.

Заповед 18.05.18г.

Бюджет 2018г

Разпределение на средства от ЕРС 2018г.

График за провеждане на консултации

Бюджет 17г. Отчет 2018г.

Заповед за самостоятелна форма на обучение2017-2018г.

Форми и ред за прав. на форм. Чл.36 ал3 нар.10

Форми-чл.263 ал.3 от ЗПУ

Правилник 2017/18г.

Етичен кодекс на училищната общност  ЗИП 3 4клас

ИУЧ БЕЛ І и ІІ клас

ИУЧ ЗИП БЕЛ прог

ИУЧ ист. и гео.5-6 2018-09-29 09.16.50    ИУЧ мат.1-2 кл 2018-09-29 09.13.35

ЗИП Биология

ИУЧ Математика Прог. етап

Учебни планове 2018-09-29 09.03.48    Годишен план