ДОКУМЕНТИ 2018/2019Г.

Отчет за изпълнение на делег.бюджет към 30.06.2019г.

Очаквано изпълнение на бюджета за 2019 година

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета

Отчет за касово изпълнение на бюджета

Информация за изготвяне на отчет за касовото изпълнение на бюджета

Вътрешни правила за защина на личните данни

Заповед-Закона за защита на личните данни

Заповед-поправителна сесия,сам.форма

Инфо-153-дубликати

Инфо-150-признаване-от-чужбина-I-VI-клас

Инфо-143-валидиране

Инфо-138-приемане-и-преместване-1

Бюджет-Отчет2


Бюджет-Отчет 1

Отчет за делегирания бюджет

Заповед за сам.форма

Отчет2018/19