Документи 2020/2021 уч. година

Заповед Приемно време учители
Правилник за дейността на училището
Заповед консултации
дневен режим
Учебен план 1 клас pdf
Уч.план 2 клас pdf
уч.план 3кл
уч.пл 4
уч.пл 5
уч.пл 6 кл
уч.пл 7 кл
Програма за превенция ранно напускане на училище
Училищни правила квалификации 2020-09-24
План училищен тормоз
Механизъм за тормоз
Етичен кодекс
правилник за безопасни условия на труд и обучение
Мерки за повишаване на качество на образованието
Училищна програма за превенция на отпадане от училище
Програма по гражданско и нтеркултурно образование
Програма по здравно образование
Програма по екологично образование_2020 2021
Програма интеграция
План противообществени прояви
Програма БЕЛ
План насърчаване грамотността 2020 2021
Програма равни възможности
Годишен план 2020 2021
Стратегия за развитие на училището2020 2023_
Правилник за вътрешния трудов ред 2020 20
Медиатор 2