Учебна дейност 2019/2020г.

сед.раз-е 

Ваканции

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2019/2020 година:

 • 01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна
 • 21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна
 • 05.02.2020 г.                                – междусрочна
 • 11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна

2. Неучебни дни

 • 20.05.2020 г. ДЗИ по БЕЛ
 • 22.05.2020 г. Втори ДЗИ

 

Начало на втори учебен срок на учебната 2019/2020г. – 06.02.2020 г.

 

Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

 • 29.05.2020г. – І – ІII клас /14 учебни седмици/
 • 16.06.2020г. – IV – VІ клас /16 учебни седмици/
 • 30.06.2020г. – VII клас /18 учебни седмици/

 

Дни за провеждане на НВО, както следва:

ІV кл

 • Български език и литература – 27 май 2020г. – начало 10,00 часа
 • Математика – 28 май 2020г. – начало 10,00 часа

VІІ клас

 • Български език и литература – 09 юни 2020г. – начало 09,00 часа
 • Математика – 11 юни 2020г. – начало 09,00 часа
 • Чужд език /по желание на ученика/ – 17 юни 2020г. – начало 09,00 часа